Esi nomodā par sevi! Mt. 5: 38-48 

juris-zarins

Lasījumi:

3.Moz. 19:1-2; 9-18 Un Kungs sacīja Mozum:   “Runā uz visu Israēla dēlu sapulci un saki tiem: esiet svēti, jo es esmu svēts – Kungs, jūsu Dievs!

Kad jūs novācat savā zemē ražu, laukmalu atstājiet nenovāktu. Nokritušās vārpas tu nelasi! Savu vīnadārzu nenovāc pavisam un kritušās vīnogas savā vīnadārzā neuzlasi, atstāj tās nabagam vai svešiniekam – es esmu Kungs, jūsu Dievs!   Nezodziet un nekrāpiet, un nemelojiet saviem tuvākajiem!   Nezvēriet manā vārdā melīgi un nesagāniet sava Dieva vārdu – es esmu Kungs!   Neapspied un neaplaupi savu tuvāko! Lai algādža alga nepaliek pie tevis līdz rītam.   Nelādi kurlo un neliec priekšā kāju aklajam, bīsties Dieva – es esmu Kungs!   Nedari netaisnību tiesā – neiztopi nabagam, nedod priekšroku dižajam, bet tiesā savus tuvākos taisnīgi! Nestaigā savā tautā baumodams, nealksti sava tuvākā asiņu – es esmu Kungs!   Nenīsti sirdī savu brāli, pamāci savu tuvāko, lai tu neesi līdzvainīgs.   Neatriebies un nedusmo uz savas tautas ļaudīm, mīli savu tuvāko kā sevi pašu – es esmu Kungs!

1.Kor. 3:10-11;16-23 Pēc man dotās Dieva žēlastības es kā gudrs namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats lai raugās, kā viņš būvē. Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus.

Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva Gars jūsos mājo? Ja kāds Dieva templi posta, to Dievs izpostīs, jo Dieva templis ir svēts, un tie esat jūs. Neviens lai sevi nemāna. Ja kāds no jums iedomājas sevi gudru esam šajā laikmetā, tam jākļūst par muļķi, lai kļūtu gudrs.   Jo šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Ir taču rakstīts:viņš pieķer gudros to viltībā.   Un vēl ir rakstīts: Kungs zina, ka gudro spriedumi ir tukši. – Tā ka neviens cilvēks lai nelielās, jo jums pieder viss: vai tas būtu Pāvils, vai Apolls, vai Kēfa, vai tā būtu pasaule, dzīvība vai nāve, vai tagadne, vai nākotne – viss pieder jums, bet jūs piederat Kristum un Kristus – Dievam.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress