Gudrības sākums 

Jņ. 6:51-58Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.”
Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties, sacīdami: “Kā Viņš mums var dot ēst Savu miesu?”
Bet Jēzus tiem sacīja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī.
Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis,

tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.
Jo Mana miesa ir patiess ēdiens un Manas asinis ir patiess dzēriens.
Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.
Itin kā Mani sūtījis dzīvais Tēvs, un Es esmu dzīvs Tēvā, tāpat arī tas, kas Mani bauda, būs dzīvs Manī.
Tāda ir tā maize, kas nākusi no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi.”

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Altāra lasījumi – Sak 9:1-6; Ef 5:15-20

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress