Lai svētki nes patiesu prieku! 

juris-zarins

Svētruna 2013.gada 30jūnijā

Lasījumi 1.Ķēn. 19:15-16;19-21

Gal.5:

Gal.5: 1 Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu.

13 Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai; vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībā. 14   Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti: mīli savu tuvāko kā sevi pašu! 15 Ja jūs cits citam kožat un viens otru graužat, pielūkojiet, ka cits citu neaprijat!

16 Bet es jums saku: dzīvojiet Garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. 17   Jo miesa iekāro pretēji Garam, bet Gars – pretēji miesai. Tādēļ ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. 18 Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. 19 Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir: netiklība, nešķīstība, izlaidība, 20 kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, 21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis: tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos.

22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, 23 lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. 24 Tie, kas ir Kristū, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. 25 Ja mēs caur Garu esam dzīvi, tad, Gara vadīti, arī dzīvosim.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress