Martas un Marijas kalpošana 

juris-zarins

Lasījumi:

1.Mozus 18: 1-10a

Kol. 1: 15-28

Lūkas ev.10:38-42

Mācītāja J.Zariņa sprediķis par katras kalpošanas neatņemamu vietu mūsu dzīvē.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress