Nams uz klints 

Mateja ev. 7:24-29 Tad nu ikviens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. 25 Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un gāzās pār šo namu, tas nesabruka, tādēļ ka tā pamati bija likti uz klints. 26 Bet ikviens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. 27 Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka, un posts bija liels.” 28 Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnījās par viņa mācību, 29 jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji.

Video šeit: Nams uz klints

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/videos pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās 14:00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar tulkojumu zīmju valodā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress