Otrais Ciešanu laika rīts “Sēkla” 2015.03.12. 

Debesu Tēvs, Kungs Jēzu Kristu, Dievs Svētais Gars!

Mēs pateicamies par katru vārdu, par katru pieskārienu, kam mēs baidāmies noticēt, ka tas nāk no Tevis – stiprini Kungs mūsu ticību un paļaušanos, palīdzi, lai mēs saklausam Tavus vārdus kā tieši sev domātus un lai tad atraisās mūsu spēki, lai Tavs Gars mūs skaidro un vada!

P.S. Pēc vārdiem skan harmonikas – Baznīcas himna, Gints Graudiņš spēlējumā :)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress