Svētrunas

Bagātais vīrs MK.10:17

Māc Ingus Dauksta svētruna 15.oktobrī

Patiesība – Dieva taisnība

Efeziešiem 4,25 - 5:2 Māc. J.Zariņš Lasījumi: 1.Ķēn. 19:4-8 Jāņa ev. 6:35,

Baznīcas Dienās 2006 Arhibīskapa J.Vanaga sprediķis

Negodīgais nama pārvaldnieks (Lk. 16:1-9) Baznīcas dienās 2006 Mīļie draugi, žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi mūsu Kunga Jēzus atziņā! Šī ir īpaša svētdiena, jo šodien Alūksnē, mūsu baznīcas dienu

Kristus glābj no bangojošās jūras

Mācītājs Juris Zariņš Mk.4, 35- 41 Lasījumi (teksts pievienots beigās) Ījāba 38, 1- 11 2.Kor. 6, 1-13 P.S. Ja pasaule ap mums ir kā bangojoša jūra, tad mēs esam kā laiviņa tajā... 3.svētd

Trīsvienibas d. Padomes ievešana 2006.

Jāņa ev. 7 Māc Jura Zariņs svētruna Nakts klusumā katrs troksnis skan kā šāviens. Kāds seju aizsedzis cilvēks klauvē pie vārtiem, uzstājīgi un noteikti. Viņam atver, bet tālāk nelaiž, dzirdamas

Vakara dievkalpojums 2006.g.7.jūn.

Lk. 12. Māc. Juris Zariņš Mēs šovakar īpaši aizlūdzam par mūsu draudzes kalpošanu, un par mācītāju Ingu viņa dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņa kalpošanu, lai svētī viņa ģimeni un

“Palieciet Manī!”- Ģimenes dienas svētruna

Jāņa 15, 1-8 Mācītāja Jura Zariņa

Jāņa ev. 17. Priestera Augstā lūgšana

Vakara dievkalpojums 2006.gada 26.aprīlī, māc. Juris Zariņš Lai sekotu sprediķim, ir jāizlasa altāra lasījumi: Daniēla 2: 17 Tad Daniēls gāja savā namā un pastāstīja to saviem biedriem Hananjam, Misaēlam un

“ES ESMU durvis”

Šeit atrodams gan svētrunas teksts, gan ari audio ieraksts. Māc. Juris Zariņš 2006.g. 12.aprīlis Lasījums no Jāņa ev.10: 1 "Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī,

Powered by WordPress