Par lūgšanu 

juris-zarins

Lasījumi:

1.Moz. 18: 20-32;

Kol. 2:6-15

Lk. 11: 1-13

Māc. J. Zariņa sprediķis par lūgšanu Bībelē, par Tēvreizi, kas noslēdzas ar draudzes lielo lūgšanu.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress