Pazīt laiku 

Sprediķis teikts 14. 08. 2016.

Lk. 12: 49 – 56 Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu!   Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies.  Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru uz zemes? Nebūt ne, es jums saku, bet gan šķelšanos!  No šā laika pieci vienā namā sašķelsies: trīs pret diviem un divi pret trim.  Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīramāte pret vedeklu un vedekla pret vīramāti.”
Laika zīmju skaidrošana
(Mt 16:1–4)
Un viņš sacīja ļaužu pūlim: “Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt: lietus tuvojas, – un tā notiek.  Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt: būs karstums, – un tā notiek.  Liekuļi! Zemes un debess izskatu jūs protat pazīt, bet kādēļ jūs nepazīstat šo laiku?

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress