Sējējs izgāja sēt. Mt.13:3-8 

ingus-dauksts

Mateja ev. 13:3-8 Viņš tiem daudz runāja līdzībās, teikdams: “Redzi, sējējs izgāja sēt. 4 Viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. 5 Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes; tā tūlīt uzdīga, tādēļ ka tā nebija dziļi zemē. 6 Bet, kad saule uzlēca un dedzināja, tā nokalta, tādēļ ka tai nebija sakņu. 7 Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. 8 Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus – cita simtkārtīgus, cita sešdesmitkārtīgus, cita trīsdesmitkārtīgus.

Sējējs izgāja sēt. Mt.13:3-8

Interneta vietnē  http://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās plkst.14.00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar Rotas Gulbes tulkojumu zīmju valodā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress