Sekot Patiesībai 

ingus-dauksts

Mt.16:7-15 Taču es jums saku patiesību: jums ir labāk, ka es aizeju. Ja es neaizeju, Aizstāvis pie jums nenāks, bet, ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums. 8 Un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu: 9 par grēku – tādēļ ka tie netic man; 10 par taisnību – tādēļ ka es aizeju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet; 11 par tiesu – tādēļ ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. 12 Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. 13 Bet, kad nāks viņš – Patiesības Gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. 14 Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. 15 Viss, kas pieder Tēvam, ir mans, tādēļ es jums sacīju: viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās.

Video šeit: Sekot Patiesībai

Interneta vietnē https://www.youtube.com/user/Nedzirdigodraudze/featured pieejami mācītāja Ingus Dauksta svētdienās 14:00 vadītie Rīgas Nedzirdīgo draudzes DIEVKALPOJUMI un BĪBELES STUNDAS ar tulkojumu zīmju valodā.


Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress