Trešais Ciešanu laika rīts “Kas var dot vairāk?” 

Kas? var dod ko lielāku, kā mēs saņemam no Kunga? Kādas pasaules bagātības var dod mieru dvēselei? Bet to piedzīvojam, saprotam tikai ejot aiz Viņa ticībā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress