Vēlējumi un Dieva vārdi ceļamaizei 

juris-zarins

Vecgada dievkalpojuma svētruna 2013.gada 31.decembrī

Lasījumi :

Salamans Mācītājs 3:1-13

Viss savā reizē un savs laiks ik lietai zem debess:

laiks dzimt un laiks mirt,

laiks stādīt un laiks plūkt stādus,

laiks nokaut un laiks dziedināt,

laiks graut un laiks celt,

laiks raudāt un laiks smiet,

laiks sērot un laiks diet,

laiks akmeņus mest un laiks akmeņus vākt,

laiks apskaut un laiks bēgt no skavām,

laiks meklēt un laiks zaudēt,

laiks glabāt un laiks sviest prom,

laiks saplēst un laiks šūt,

laiks klusēt un laiks runāt,

laiks mīlēt un laiks nīst,

laiks karam un laiks mieram.

Kas tiek darītājam no viņa pūlēm?

Es redzēju, kādu amatu Dievs uzlicis cilvēkbērniem nopūlēties. Visu viņš darījis jauku tā īstajā laikā! Pat mūžību viņš tiem ielicis sirdī – vien neatklāt cilvēkam darbus, ko Dievs darījis no iesākuma līdz galam. Zinu, ka nekas tiem nav labāk kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un, ja cilvēks ēd, dzer un rod prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana.

Romiešiem 8:31-39

Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša Dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? – Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? – Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšāmcēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs! Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens?   Tā, kā ir rakstīts: tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē, mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm.

Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress