Raksti ar birku 'Iesvētību dievkalpojums'

(6) Arī Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis – taisnais par netaisnajiem –, lai jūs pievestu pie Dieva;..

Sveicam kristītos un iesvētītos!

Apsveicam no sirds!

Powered by WordPress