Raksti ar birku 'Jāņa ielas republika'

110- Ejam

Draudzes dienas 2013

Efez. 5:9-10

" Dzīvojiet kā gaismas bērni! Gaismas auglis ir visā, kas

1253718944.122-1344651720

Ciemos Ventspils Nikolaja ev. lut. draudzes nometnē Rindā

2012. gada 21.-22.  jūlijā  mācītājs Ingus un "Jāņa ielas republika"

Powered by WordPress