Raksti ar birku 'Lasījumi'

IMG_3282

v.BUšs “365 X VIŅŠ” – 6.aprīlis

Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” -5.aprīlis

Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 4.aprīlis

Bet sargi [pie Jēzus kapa} drebēja aiz bailēm un kļuva

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 3.aprīlis

..Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no

IMG_3282

V.Bušs “365 x Viņš” – 2.aprīlis

Un redzi, notika liela zemestrīce, jo Tā Kunga eņģelis nāca

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ”

Bet vakarā nāca kāds bagāts vīrs no Arimatijas, vārdā Jāzeps,

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 31.marts

Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno,

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 30.marts

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā,

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 29.marts

Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā..

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ”- 28.marts

Tad nu mums.. ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 27.marts

..vēsts par krustu.. ir Dieva spēks (1.Kor. 1:38). „Tas ir pretīgi,”

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 26.marts

Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par pestīšanu.. (Jes. 53:5) Sveši

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 25.marts

Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par pestīšanu.. (Jes. 53:5) Brīnišķīgs

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ”

Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satina tās autos kopā

IMG_3282

V.Bušs “365 X VIŅŠ”- 23.matrs

“..šodien tu būsi ar Mani paradīzē” (LK.23:43) Kāds jauns cilvēks piedalījās

Powered by WordPress