Raksti ar birku 'Lasījumi'

Ciešanu laika lasījumi

Pēc tam kareivji līdz ar virsnieku un jūdu sulaiņiem saņēma

Ciešanu laika lasījumi – 29.marts

Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu,

Ciešanu laika lasījumi – 28.marts

Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū

Palmarum – Pūpolu svētdiena

PALMARUM – Pūpolu svētdiena

Šo dienu apzīmē kā grēku

Ciešanu laika lasījumi – 27.marts

Bet daži no tiem aizgāja pie farizejiem un izstāstīja

Klusajā nedēļā un Lieldienās

Otrdien 30.martā plkst.18.30

„Vārds un mūzika Ciešanu laikā”

Piedalās:

Ciešanu laika lasījumi – 26.marts

Jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna, ne pats lietu veids;

Ciešanu laika lasījumi – 25.marts

Un tā arī es, pie jums nākdams, nenācu ar

Ciešanu laika lasījumi – 24.marts

Tā Jēzus runāja un, Savas acis uz debesīm pacēlis, sacīja:

Ciešanu laika lasījumi – 23.marts

Un, kad Pēteris bija pils pagalmā, nāk viena no augstā

Ciešanu laika lasījumi – 22.marts

Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt

JUDICA – Mūsu Kunga ciešanu pirmā svētdiena

JUDICA – Mūsu Kunga ciešanu pirmā svētdiena

JUDICA

Ciešanu laika lasījumi – Judica – 21.marts

Bet Kristus, atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 20.marts

Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad

Gavēņa un Ciešani laika lasījumi – 19.marts

Jo, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena

Powered by WordPress