Raksti ar birku 'Lasījumi'

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 5.marts

Jūs vēlaties pierādījumu, ka Kristus manī runā; Viņš

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 4.marts

Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi,

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 3.marts

Bet pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka Viņa stunda bija nākusi

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 2.marts

Un tie nāca uz kādu vietu, kurai vārds Ģetzemane, un

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi

Jūdas ķēniņa Jojakīma, Josijas dēla, valdīšanas sākumā šāds Tā Kunga

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi

Beidzot, brāļi, mēs lūdzam un pamācām Kungā Jēzū: topiet aizvien

REMINISCERE – Gavēņa laika 2.svētdiena

REMINISCERE – Gavēņa laika 2.svētdiena

REMINISCERE – lat.Piemini savu

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi.

Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 26.februāris

… priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās. Palīdziet svētajiem

Gavēna un Ciešanu laika lasījumi – 25.februāris

Nevarēdami ilgāk ciesties, mēs nolēmām palikt Atēnās vieni paši

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 24.februāris

Arī nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši un krita

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 23.februāris

Un, kad vakars metās, Viņš nāca ar tiem divpadsmit.

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi – 22.Februāris

Es zinu, ka jūs esat Ābrahāma dzimums. Un tomēr jūs

21.februāris – Invocavit – Gavēņa laika pirmā svētdiena

INVOCAVIT – lat.Invocavit me - Piesauc mani

Senbaznīcā , šajā

Gavēņa un Ciešanu laika lasījumi 21.februāris

2.Kor. 6, 1-10 Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai

Powered by WordPress