Tikai grēcinieki tiks izglābti 

Vai tu zini , ka visi labie cilvēki ies bojā un tikai sliktie tiks izglābti? Vai tu to zini vai nē , tā ir patiesība. Labajiem jāiet pazušanā un ļaunajiem jātiek izglābtiem.

Bet vispirms es gribu pateikt, ka labu cilvēku nav; visi ir ļauni.

Vai tu atminies Jēzus liecību? Paklausies! „Neviens nav labs, izņemot vienīgi Dievu.”(Lk.18:19) Vai tu tam tici? To neteicu es, Jēzus to sacīja. Kā gan pasaulē var būt kāds labs cilvēks, ja Viņš saka, ka nav neviena?

Apustulis Pāvils deva tādu pašu liecību. Viņš sacīja: ”Nav neviena taisna, it neviena.”(Rom.3:10) Tai skaitā esi arī tu, vai ne? Ja nav neviena taisna, nav labu cilvēku, pat neviena vienīga, tad arī tu nevari būt labs. Pāvils skaidri saka: „Visi ir grēkojuši.” Ja visi ir grēkojuši, tad visi ir ļauni un neviens nav labs.

Pravietis Jesaja izsaka līdzīgu apsūdzību. Viņš saka: „Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu.”(Jes.53:6) Tātad, ja visi ir maldījušies, tad visi ir ļauni un neviens nav labs.

KĀ IR AR ATSEVIŠĶIEMCILVĒKIEM?

Bet kā ir atsevišķiem cilvēkiem? Pajautāsim dažiem vislabākajiem cilvēkiem , kas jebkad šinī pasaulē dzīvojuši.

Ņemsim , piemēram, Ījabu, vienu no vistaisnīgākajiem. Ko viņš par sevi saka? Paklausies! „Es esmu niecīgs.” Ja viņš bija niecīgs, tad kā ir ar tevi?

Tagad paklausies, ko saka Pēteris; „ES esmu grēcīgs cilvēks.” Vai tu esi labāks?

Mans draugs, pieņemsim, ka eņģelis varētu filmā uz ekrāna parādīt visas tavas domas un darbus, un aicinātu tavus draugus šo filmu noskatīsies, saki man, kā tu justos? Esi godīgs. Vai tu varētu to izturēt? Jeb vai tu no kauna gribētu aizklāt seju? Tu, kas lepojas ar savu krietnumu, tu, kas iedomājies, ka esi pietiekoši labs, lai tiktu Debesīs, tu, kas turi sevi par nevainojamu, saki man, vai tu nekad neesi ļāvis vaļu kaut vienai netīrai fantāzijai; vai tu nekad neesi izdarījis slepenu grēku, ko tu ne par kādu naudu negribētu redzēt atainotu uz ekrāna? Tagad padomā? Atceries!

Un ja tu nevari paciest domu, ka cilvēki pazītu un redzētu tavu visdziļāko dvēseles dzīvi, kā gan tu domā stāvēt svētā Dieva priekšā? Mans draugs, tu zini, ka tu neesi labs, jo , ja tu tāds būtu, tu nevilcinātos ļaut pasaulei redzēt savi tādu, kāds tu esi, katru tavu domu un darbu no bērnu dienām līdz pat šim brīdim.

Tātad, ja tu neesi pilnīgi nevainojams, tad tu neesi labs. Un , ja tu neesi labs, tad esi ļauns. Tā nu redzi, ka labu cilvēku nav; visi ir ļauni. Tu esi ļaus, es esmu ļauns, visi mēs esam ļauni.

Un turklāt, vai tava paša sirdsapziņa tevi nenosoda? Tu saki man, ka tu dzīvo saskaņā ar to saprašanu, kas tev ir, un tā darīdams, tu domā, ka viss būs labi. Esi tagad godīgs. Tu zini ļoti labi, ka tu gan zināji, kas tev būtu bijis jādara, un tomēr to nedarīji. Tu apzināti novērsies no gaismas un gāji tavu paša patmīlīgo ceļu. Un pat ja tu esi tā darījis tikai vienu reizi, tu esi grēkojis. Tātad kādas tiesības tev ir teikt, ka tu esi labs? Jā, tu esi rīkojies varbūt labāk kā citi un daudzi labāk nekā daži baznīcas locekļi , kurus tu pazīsti, bet fakts tomēr paliek fakts., ka neesi staigājis gaismā, kas tev bija, un „kas zina labu darīt, bet to nedara, tas tam ir par grēku.” (Jēk.4:17) Tātad galu galā tu esi ļauns, jo vismaz vienreiz tu esi grēkojis.

„Bet’, tu izsaucies, „es esmu grēkojis tikai vienu vienīgu reizi manā mūžā!” Jā, Ieva grēkoja tikai vienreiz, tikai vienu reizi. Viņa apēda tikai vienu aizliegto augli, pat ne divus – tikai vienu, varbūt vienu kumosu, un tomēr tas viņu izdarīja par grēcinieci. Un tāpat tas ir ar tevi.

LABAJIEM NAV CERĪBAS

Otrkārt es gribu teikt, ka labajiem pestīšana nekad nav tikusi sagādāta.

Jēzus sacīja: ”Nevis taisnus (labus) esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, bet grēciniekus (ļaunos) (LK.5:32)

Apustulis Pāvils teica: „Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus (ļaunos)” (1.Tim.:15)

Citiem vārdiem, ja tu esi labs (taisns un pilnīgs), tad priekš tevis pestīšanas nav, jo tev tā nav vajadzīga. „Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem.)” teica Jēzus. Farizeji, savās pašu acīs būdami taisnīgi, pilnīgi neapzinājās savu vajadzību. Tie ir pazuduši, kam vajadzīga glābšana, un slimie, kam vajadzīgs ārsts. Bet cilvēkiem ir grūti aptvert viņu vajadzības, proti, atzīt savu vainu.

TIKAI GRĒCINIEKIEM.

Un treškārt, es gribētu norādīt uz pilnīgo pestīšanu, kas sagādāta grēciniekiem.

Kas bija tā sieviete, kas Jērikā negāja bojā līdz ar pārējiem neticīgiem? Rahāba. Un kāda rakstura sieviete bija Rahāba? Slikta; viņa bija netikle. Bet kāpēc viņa tika izglābta? Pirmkārt , tādēļ, ka viņa apzinājās, ka ir grēciniece. Otrkārt, tādēļ, ka viņa ticēja Dieva Vārdam. Treškārt, tādēļ, ka viņa ticībā izkāra pie savas mājas sarkano virvi, kas simbolizēja asinis. Bet tā sauktie labie Jērikas iedzīvotāji gāja bojā. Dievs izglāb grēciniekus.

Atkal un atkal Jēzus pievērsās sliktajiem un izglāba viņus. Viņš izglāba Magdalēnu, no kuras Viņš izdzina septiņus ļaunos garus. Un sievieti Sīmaņa namā, kas bija grēciniece. Un vēl Viņš piedeva sievietei, kas bija pieķerta laulības pārkāpšanā. Viņš izglāba samariešu sievu pie Jēkaba akas, muitniekus Mateju un Cakeju, un viņi visi bija slikti. Ne kā Viņš būtu atalgojis grēku; nekādā ziņā. Bet viņi visi zināja, ka ir grēcinieki, un tā kā pestīšana ir saglabāta grēciniekiem, tad Jēzus varēja viņus izglābt.

Viņš izglāba arī labus cilvēkus, bet tādus labos cilvēkus, kuri apzinājās, ka viņi ir grēcinieki. Viņš izglāba Nikodēmu un Jāzepu no Aritmijas un Viņš izglāba Pāvilu un Kornēliju.

Jā, mans draugs, Viņš izglābs arī tevi, bet ne agrāk, pirms tu atzīsi, ka arī tu esi grēcinieks, Dieva priekšā vainīgs, bez jebkādas sava paša taisnības. „Visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps.”(Jes.64:6) Bet kamēr tu domā , ka esi labs, tikmēr Viņš neko tavā labā nevar darīt. Viņš nāca izglābt grēciniekus, un , kas attiecas uz mani:

„Es esmu tik grēcinieks, vairāk nekas:

Bet Kristus – vislielākais dārgums – ir mans!”

Atceries, bagātais jūdu jauneklis lielījās ar krietnumu. Lepnais farizejs lepojās ar savu taisnīgumu. Un abi bija pazuduši. Turpretī muitnieks pazemīgi lūdz: „Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs,” un viņš tapa izglābts.

„Šis Cilvēks pieņem grēciniekus.” (Lk.15:2) Ak, mans draugs, nāc pie Viņa, bet nāc kā grēcinieks un pieņem grēcinieku Glābēju! Nāc, un Viņš izglābs arī tevi tagad, šajā brīdi.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress