Uzmanību! 

Cela-zime

Uzmanību!

Dievkalpojumi saskaņā ar valdības lēmumu un arhibīskapa rīkojumu tiek atcelti līdz Lieldienām.

Sv. Jāņa draudzē 15. martā draudzes locekļi var nākt uz lūgšanām un garīgām sarunām caur Jāņa ielu 7 visas dienas laikā līdz plkst. 18:00.

“Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.”

(2.Tim.1:7)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103″Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress