Uzticības vairogs 

DSCF4727-griezta

2013.gada 14.aprīlis.

Draudze piedzīvoja svinīgu mirkli, kad viesojās arhibīskaps Jānis Vanags un  teica svētrunu, kā arī apbalvoja mūsu draudzes locekli Zaigu Ābeli ar Uzticības vairogu, kas nopelnīts neatlaidīgi, uzticīgi un enerģiski kalpojot draudzē jau 12 gadus, no kuriem 10 par diakonijas vadītāju! Mēs Tevi sirsnīgi sveicam un esam priecīgi kopā ar Tevi!

Rom 8:1-18

“Tiem, kas Kristū Jēzū, vairs nav pazudināšanas,..
Gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni.. Bet, ja bērni, tad arī mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā..”

Mīļā Zaiga, Tevi sveicam:

  • Tā Kunga sargājošais elkonis lai ir ar Tevi! (māc. Juris)
  • Ar Kristu vai uz Kristus, jo Viņš ir uzticības vairogs! Dzīvojam vai mirstam ar Kristu! (māc. Ingus)
  • ” Mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” Mīli vairāk sevi! Mīlestība tad tuvākiem pietiks pārpārēm! (Vija)
  • Lai Dievs svētī dzīvi un kristīgos ceļus tālāk! (Dagnija)
  • Dieva mīlestību, vadību un veselību! (Ieva R.)
  • Veselību,veselību un veselību! (Baiba)
  • Lai ir Dieva miers un prieks par saviem bērniem un mazmazbērniem! (Rasma)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress