V.Bušs “365 x VINŠ” – 15.marts 

IMG_3282

Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā Viņu.. (Lk.23:33)

Cik stiprai vajadzēja būt naglai, ar kuru piesita pie krusta Jēzus labo roku! Jo tieši šī roka slēpa sevī tik daudz spēka. Par to jau Vecajā Derībā ir sacīts: “Tev ir spēcīgs elkonis, Tava roka ir stipra, Tava labā roka pacelta.”

Šī roka kādreiz tika izstiepta pār trakojošu jūru. Tad viļņi nostājās, vētra apklusa.

Šī roka tvēra pēc Pētera, kas tikko nenogrima viļņos. Tā viņš tika glābts.

ŠĪ roka izrāva Lācaru un Naines jaunekli no nāves ķetnām. “Viņam palīdzējusi gūt uzvaru Viņa labā roka, Viņa svētais elkonis,” slavina Bībeles dziesminieks.

Un nu šī stiprā roka ir pienaglota pie krusta, naglas caurdurta, itin kā cītīgs kolekcionārs būtu caurdūris tauriņu. Vai šīs rokas varenais spēks būtu beidzies? Vai uzvarēs pretīgā nagla?

Nē! Tas ir Golgātas brīnums: šī pienaglotā roka tieši tagad dara savu vislielāko darbu: tā nes vissmagāko nastu, kāda jebkad bijusi, – visas pasaules grēkus. Tā samaksā vislielāko rēķinu, kāds jebkad bijis, – Dieva prasības pie cilvēkiem. Tā salauž viscietāko mūri, kāds jebkad bijis, – mūri starp Dievu un mums, grēciniekam.

Ir ļoti svarīgi, ka mēs to aptveram! Kas to aptver un no sirds tic, tas apliecinās: šī nespēcīgā, pienaglotā nabaga roka mani ir izrāvusi no Dieva dusmības, no nemiera, no manas vainas un no visām velna saistībām. Tā ir mani aiznesusi pie Dieva sirds.

Uzvara nepieder naglai, bet gan Jēzus, mūsu Glābēja rokai.

Kungs! Atdari mūsu aptumšotās acis, lai īstā gaismā skatītu Tavu Golgātas skatītu Tavu Golgātas brīnumu! Āmen!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress