V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 18.marts 

IMG_3282

Bet Pilāts lika uztaisīt uzrakstu un piestiprināt pie krusta; tur bija rakstīts: „JĒZUS NACARIETIS, JŪDU ĶĒNIŅŠ. .. un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā (Jņ. 19:19,20)

Kad es vēl gāju skolā, reiz mans skolotājs atdeva man atpakaļ manu domrakstu, sasvītrotu ar daudzām sarkanām svītrām. Zem tām bija parakstīts: ”Pavirši! Trūcīgi!”

Tagad es labprāt vēlētos noņemt uzrakstu virs Jēzus krusta un zem tā parakstīt: „Pavirši! Trūcīgi!”

Lai to pierādītu pasekosim uzrakstam: „Jēzus” – tas ir pareizi. Šo vārdu Viņam noteicis pats Dievs. To var tulkot ar vārdu „Pestītājs”

„Nacarietis” – tas ir nepareizi! Sarkana svītra! Ja Jēzus būtu nacarietis, tad Viņš būtu kļuvis liels vīrs no šauriem , sīkiem apstākļiem. Bet Viņš cēlās no Bētlemes, un tas nozīmē: Viņš ir Tas, kuram pēc Dieva apsolījuma jāpiedzimst kā Pestītājam no Dāvida cilts Bētlemē. Viņš ir apsolītais Dieva Dēls. „Jūdu” – atkal kļūda! Jēzus mira par visu pasauli. Paldies Dievam! Arī par mums! Uzraksts virs krusta trijās valodās un krustveidā izstieptās rokas sauc un aicina: „Nāc pie Manis visa pasaule! Nāc, baiļu pilnā dvēsele! Te vari droši raudzīt tu, Viņš mirst par katru grēcinieku…”

„Ķēniņš”- atkal aplami! Tikai pēc Savas augšāmcelšanās, kad Viņš atgriezās mūžības pasaulē, Tēvs Viņam piešķīra Ķēniņa amatu. Te, pie krusta , Viņš izpilda Augstā Priestera amatu. Kā patiesais Priesteris Viņš upurē galīgo pilnīgo upuri – Sevi pašu – pasaules salīdzināšanai’

Kungs! Māci mums iepazīt Tevi aizvien dziļāk un pilnīgāk! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress