V.Bušs “365 X VIŅŠ” -19.marts 

IMG_3282

Un bija likts uzraksts Viņa vainas apzīmēšanai: JŪDU ĶĒNIŅŠ (MK.15:16)

Kur vien raugāmies, visur acīs krīt plakāti: “Dzeriet citronūdeni!”< “Kungi nēsā Bumsera apavus! Un tā tālāk un tā tālāk. Sen pirms šiem uzrakstiem uzmanību saistīja kāds uzraksts, kas karājās virs Dieva Dēla krusta – tas bija uzraksts “Viņa vainas apzīmēšanai.”

Šis uzraksts bija apsūdzības raksts. Kaut kas nedzirdēts! Cilvēks apsūdz savu Kungu un Dievu! Un to viņš dara pat līdz šai dienai. Cik Bieži esmu redzējis šādu apsūdzību: “Kā Dievs to pieļauj?”

Īstenībā it tikai viens apsūdzības raksts, kam ir nozīme starp Dievu un mums. Taču tas atrodas Dieva rokā un ir vērsts pret mums.

Kādreiz garā esmu ieskatījies šai rakstā. Tur stāvēja visi mani grēki: bezdievība, nešķīstība, nokavēšanās, mīlestības trūkums, vaina pēc vainas!

Taču, kad ieskatījos vēl tuvāk, tad izlasīju: “Apsūdzība pret Dieva Dēlu Jēzu.” Mani grēki bija pierēķināti Viņam.

Tad es uzreiz sapratu neizprotamo vārdu no pravieša Jesaja grāmatas 53.nodaļas: “..viņš nesa mūsu sērgas.. un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev.. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par pestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.”

Kas tam spēj ticēt, tas var līksmi dziedāt: Nu saplēsts manu grēku raksts. Un viss mans parāds līdzināts!”

Kungs Jēzu! Tu mūsu Vietnieks, Aizstāvis un Pestītājs! Mēs Tev pateicamies! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress