V.Bušs “365 X VIŅŠ”- 23.matrs 

IMG_3282

“..šodien tu būsi ar Mani paradīzē” (LK.23:43)

Kāds jauns cilvēks piedalījās bērēs. Paziņas nāve, ko patlaban apglabāja, viņu neskāra. Gandrīz vienaldzīgs viņš stāvēja pie kapa. Bet piepeši, izdzirdot, kā uz zārka vāka dobji dun zeme, viņam cauri galvai izšāvās doma: “Es labprāt gribētu nokļūt debesīs.”

Viņš atrada šo teikumu par bērnišķīgu. Šī doma to vairs neatlaida, līdz beidzot viņš saprata: “Tā taču ir vissvarīgākā vēlēšanās!”

Vai mēs arī vēlamies nokļūt debesīs? Tādā gadījumā stāsts par noziedznieku, kas karājās blakus Jēzum, mums kļūst ārkārtīgi nozīmīgs. Jo te ir vīrs, kas no Jēzus dabūja garantiju, ka viņš nāks debesīs.

Neko darīt: mums jāmācās no krustā sistā noziedznieka. Ir četri soļi, kas ved pie šī mērķa. Šos soļus mums rāda vārdi, kurus noziedznieks teica savam notiesātajam biedram, kas zaimoja.

“Arī tu nebīsties Dieva” Tas ir pirmais solis: Dievu ņemt nopietni un Viņu bīties.

Otrais solis: savas vainas atzīšana: “Mēs dabūjam, ko pelnījuši! ”Viņš neapsūdz citus cilvēkus, bet sevi.

Trešais solis: piekrist Dieva tiesai: “Un mums gan pareizi notiek!” Reiz arī mums būs jāstājas Dieva priekšā – vai nu šeit, vai tur mūžībā.

Ceturtais solis: ticība šim Jēzum: “Šis nekā ļauna nav darījis. Jēzu, piemini mani!” Tad viņam tika atdarītas debesu durvis.

Tie ir vareni soļi, kurus spēra šis vīrs, kaut arī bija pienaglots krustā. Tie bija soļi, kas viņu no pazušanas pārcēla debesīs.

Kungs! Uzņem arī mūs debesīs! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress