V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 26.marts 

IMG_3282

Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par pestīšanu.. (Jes. 53:5)

Sveši un dīvaini skan šis vārds mūsu modernajā pasaulē. Un šodienas cilvēks nodrošinās, lai nekāda “antena” viņam to nepievadītu.

Par ko runā še pravietis? Viņš norāda uz Jēzus Kristus  krustu, uz mirstošo vīru ar ērkšķu kroni un apgalvo, ka Golgātas stāsts ļoti dziļi attiecas arī uz mums. Bet šodienas cilvēks rausta plecus un domā: “Es patiešām nezinu, kastam kopējs ar manu dzīvi?”

Te modernais cilvēks maldās. Mēs visi zinām, ka mūsos mīt bailes, kāds iekšējs nemiers, pat elle mūsu dvēselē.”

Ja mēs kādreiz apklustam, tad atzīstam: šim nemieram ir divas puses. Mēs zinām , ka mūsu dzīve ir grēcīga, ka mēs neesam tādi. Kādiem mums vajadzētu būt. Mums ir ļauna sirdsapziņa. No otras puses mēs pavisam noteikti zinām, ka par visu kādreiz būs jāmaksā. Kāds vīrs man žēlojās par nelaimīgo laulību. It kā pēkšņa apgaismojuma skarts viņš teica: “Tagad man jāmaksā , ko agrāk esmu grēkojis.”

Šis nemiers moka mūsdienu cilvēku. Un arī mūsdienu  pasaulē skan Evaņģēlija vēsts: „Dievs mūs bezgalīgi mīlējis, ka Viņš devis Savu Dēlu. Vīrs pie krusta ir par visu ir samaksājis. Viņš ir samaksājis!”

Vai tas neattiecas arī uz mums, ka pasaulē ir vieta, kur varam atbrīvoties no savas vainas un nemiera? Jā, tieši uz mums! Krustā sistais Dieva Dēls sauc arī mūsdienās: „Nāciet pie Manis, visi pasaules gali, tad jūs kļūsiet izglābti!”

Kungs, mēs Tev pateicamies, ka arī šodien Tevī ir pestīšana mūsu nemierīgajai sirdsapziņai! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress