V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 31.marts 

IMG_3282

Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību (Rom. 4:5)

Kāds Kamerūnas misionārs ziņo īpašu notikumu no sava darba lauka: “Mūsu istabā uztraukts ieskrien Pauls: “Viņi visi ir prom! Mūsu stacija ir tukša!”

Mēs skatāmies pa logu. Tur viņi aiziet – ar saviem saiņiem virs galvas..

Misionārs steidzas pakaļ aizejošam iedzimto baram. ‘Sakiet man atklāti, kas te notiek,” viņš lūdz. Un saņem atbildi: “Nav nekādas Jēgas ilgāk palikt misijā un iet ceļu pie Dieva.” Ar rokas mājienu runātājs norāda uz kalnu grēdām: “Mūsu grēku ir tik daudz kā šo kalnu. Dieva ceļš ir pārāk grūts.””

Vai šim kamerūnietim nav taisnība? Tādēļ arī tik daudzi slepus vai atklāti novēršas no Evaņģēlija: “Dieva ceļš ir pārāk grūts!”

Kamerūnieši vēlāk atgriezās – kad misionārs viņiem rādīja Kunga Jēzus krustu. Cik tas ir brīnišķīgi: te atklājas jauns Dieva ceļš m ūsu priekšā, kas mūs ieved tieši Dieva valstībā. Nav jānopūlas ar darbiem! Nav jāmoka sevi! Nost ar dvēseles bailēm un izmisumu! Bet gan: mēs drīkstam visu nodot Dieva Dēlam, kas mūsu labā miris pie krusta.

Viņš dara mūs taisnus! Viņš dara mūs skaidrus! Viņš svēto! Viņš dara visu jaunu! Kādā dziesmā teikts: “Cik ilgi mocījos Un nopūtos Zem grēka nastām. Miers plūda dvēselē, Kad liku tās pie Jēzus kājā.. Gods Tam..”

Kungs Jēzu! Tu jaunais Dieva ceļš!

Tev slava, gods un pateicība! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress