V.Bušs : “365 X VIŅŠ” – 4.marts 

IMG_3282

Un tie Viņu saistīja, aizveda..(Mt.27:2)

Tātad ir iespējams, ka Tam, kas ļaujas saistīties. Tam ir vara pār vētrām, sirdīm, dēmoniem un pat pār nāvi.

Jā, ja tas ir iespējams, tad es arī gribu Viņu saistīt un turēt ciet. Jo es negribu vairs nevienu stundu dzīvot bez Viņa.

Ja Viņu varēja saistīt ienaids – cik vairāk tad mīlestība!

“Tu  mums neizbēgsi,” teica karavīri un sasēja Viņu. Tā Jēzum saka arī ticīga sirds: “Tu nedrīksti mani pamest!” un saista Viņu.

Es esmu priecīgs, ka pazīstu šo virvi, ar kuru mīlestība var turēt ciet un saistīt pie sevis Pestītāju. Gribu to atklāt: īsta tauva ir savīta no vairākām virvēm. Arī aukla , ar ko ticība un mīlestība saista Kungu Jēzu, ir savīta no vairākiem pavedieniem.

Viens no šiem stiprajiem pavedieniem ir salauzta sirds. Bībele paskaidro: “Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis..” Kad pazudušais dēls teica: ..tēvs, es esmu grēkojis pret Debesīm un pret tevi..”, tad tēvs netika no viņa vaļā. Tad tēvam viņš bija jāpieņem.

Kad Pēteris naktī pirms Lielās Piektdienas rūgti raudāja par sevi pašu, tad Jēzus sirds noliecās pie viņa, līdz atrada viņu no jauna.

Satriekta sirds saista Jēzu!

Otrs pavediens ir pilnīgi uzticēšanās! Tāda, ar kādu Jēzu pie sevis saistīja Kapernaumas virsnieks, teikdams: “.. saki tik vienu vārdu..”

Kungs! “Mēs Tev pateicamies, ka Tu ar labprātību ļauties saistīties! Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress