V.Bušs “365 X VIŅŠ” -21.marts 

IMG_3282

Un tie sita Viņu Krustā un izdalīja Viņa drēbes savā starpā ar mesliem (Mt.27:35)

Senatnē izlozei lietoja raibus oļus. Golgātā, kur bija uzstādīti trīs krusti, kala cietajā klints akmenī. Bet cietākas par šiem akmeņiem bija cilvēku sirdis.

Trīs cilvēki mira moku nāvē. Bet karavīri vienaldzīgi izlozēja Jēzus drēbes. Pēdējo gadu desmitu vēsture rāda, ka tikpat cietsirdīgi pret līdzcilvēka nāvi izturas arī modernais cilvēks.

Tomēr ne tikai kareivju līdzjūtības trūkums liecina par cietajām sirdīm. Zem krusta viņi tiek atmaskoti vēl vairāk.

Tas, kas mirst pie krusta vidū, ir dzīvā Dieva Dēls. Viņš karājas pie krusta kā lielais upuris, kas salīdzina Dievu ar grēciniekiem. Viņš tur karājās kā “Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus”.

Viņam blakus karājās mirstošais, kas arī notiesāts krusta nāvē. Viņš apliecina Jēzu par Dieva Dēlu, atzīst savus grēkus un iegūst Pestītāja žēlastību: Šodien tu būsi ar Mani paradīzē.”

Zem krusta stāv romiešu virsnieks. Redzot Jēzu mirstam, viņš skaļi sauc: “Patiesi, šis bija Dieva Dēls!”

Ļaudis, kuru sirdis bija Krustā Sistā atkausētas. Bet karavīri met meslus.  “Varbūt kaut  ko var iegūt. Kas man daļas par tādu krustā sistu vīru!” Tik cietas ir viņu sirdis. Toreiz un šodien. Veikals ir svarīgāks nekā Jēzus.

Kungs, atkausē mūsu sirdis, lai Tavs krusts mums par svētību. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress