V.Bušs “365 X VIŅŠ” 

IMG_3282

Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satina tās autos kopā ar smaržvielām.. (Jņ. 19:40)

Aizgrābjošs skats; divi dižciltīgi vīri noņem Jēzu no Krusta, svaida Viņa miesas ar dārgām zālēm un ietin Viņu baltā linu audeklā.

Divi vīri, kas grib kaut ko darīt Tā Kunga labā un Viņam kalpot. Viņi toreiz gan vēl nebūs sapratuši to, ko mēs drīkstam saprast šodien: visu, ko darām Viņa labad, tālu pārsniedz, apēno un padara niecīgu tā lielā mīlestība, ko Viņš ir parādījis mums.

Viņi atbrīvo Jēzu no apkaunojošā stāvokļa. Tas viņiem likās nepanesami – atstāt Jēzu noziedznieku vidū.

Bet Jēzus ir nācis šai pasaulē un miris, lai mūs , kas esam grēka aptraipīti, ietērptu Savas taisnības baltās drēbēs.

Abi vīri iebalzamēja Viņu dārgām zālēm. Bet Jēzus ir nācis un miris, lai dotu mums Svēto Garu, kas Bībelē dažkārt tiek salīdzināts ar smaržīgu rožu eļļu.

Cik bieži mūsu dzīvokļi ir piepildīti ar strīdus, patmīlības un visāda ļaunuma smaku! Bet Svētais Gars rada dievišķu saldu smaržu. To Jēzus grib mums dot.

Ir skaisti, ja mēs darām ko Jēzum un cenšamies Viņam parādīt mīlestību. Bet vēl svarīgāk ir ļauties un atdot sevi Viņa mīlestībai uz mums.

Mīlība, Tu mīlējama, Manas dvēseles svētība, Atdodos Tev pilnīgi, Piederu Tev mūžīgi! Āmen

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress