V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 27.marts 

IMG_3282

..vēsts par krustu.. ir Dieva spēks (1.Kor. 1:38).

„Tas ir pretīgi,” noraidoši sacīja kāds vīrs, „ka kristieši par savas ticības degpunktu dara kādu „pakārto”. Šāds moceklības attēlojums var iedarboties tikai nomācoši!”

Varētu domāt, ka šim vīram ir taisnība. Bet tas ir savādi: Krustā sistā Pestītāja tēls nepavisam neiedarbojas nomācoši. Tieši otrādi! Nekas pasaulē tā nespēj mierināt un iepriecināt kā Kunga Jēzus krusts. No šī krusta neplūst atbaidoša miroņsmaka. No tā daudz vairāk plūst godības pilna dievišķā dzīvības elpa.

Kā tas iespējams?

Tas ir tādēļ, ka pie šī krusta nemira vis kāds parasts cilvēks. Še notika varenais, godības pilnais Dieva pestīšanas darbs.

Vienkārši uzklausīsim dažas Bībeles vietas, kur ir runāts par to:

„..Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi”..

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

„Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus.”

„Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies,.. kas arī mūs aizstāv?”

„Viņš jau Savu paša  Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?”

„.. cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā Gara spēkā pats Sevi ir  bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu.. kalpošanai dzīvajam Dievam.”

Tie ir skaisti un vareni vārdi, kas pauž dzīvību.

Kungs! Lai Tavas nāves mokas un pie krusta stiepās rokas manis dēļ nav veltīgas! Āmen

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress