V.Bušs “365 X VIŅŠ” – 9.marts 

IMG_3282

Tie nopina ērkšķu vainagu un lika Viņam to galvā..(Mt.27:29)

Ir kāda iespaidīga glezna, ko darinājis 15.gadsimta gleznotājs Hieronīms Boss. Jēzus stāv mocītāju vidū . Kāds ļaundaris ar savilktām dūrēm spiež Jēzum galvā ērkšķu kroni.

Aizkustinošā pazemībā un klusā gatavībā Kungs Jēzus liec savu galvu pretim šim drausmajam kronim. Aplūkojot gleznu, rodas apjausma: „Te runā žēlsirdība. Šo ērkšķu vainagu Pestītājs nes ļauno, briesmīgo cilvēku dēļ – un arī manis dēļ.” „Ko Tu, Kungs, cietis esi, Es esmu pelnījis, Tos grēkus, ko Tu nesi, es esmu darīji.”

Šie rupjie vīri nenojauš, ko viņi dara: tie kronē Jēzu par ķēniņu Dieva mīlestības valstībā.

Tā ir brīnišķīga valsts, kura ķēniņš nes ērkšķu vainagu. Kur gan vēl ir tāda valsts, kur ķēniņš personīgi rūpējas par katru savu pavalstnieku? Še nav nemazākās birokrātijas. Šai valstī katrs var vērsties pie sava valdnieka personīgi.

Cik labi būt tādā valstībā!

Tagad šīs mīlestības valsts robežas stāv mums atvērtas. Šai valstī nevar iebraukt ar auto vai vilcienu. Šīs valsts robežu var pāriet tad, ja klusā kambarī sevi pilnīgi nodod tā Ķēniņam.

Vai pie šīs valsts robežām vajadzīga pase? Jā! Nevis ar zīmogu un iebraukšanas vīzu – derīga pase še ir satriekta, nožēlas pilna sirds, kas ilgojas pēc miera ar Dievu.

Ķēniņ ērkšķu vainagā! Tavs asiņojošais vaigs ir satricinošs. Tomēr tas atspirdzina mūsu dvēseles. Āmen.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress