Vārds un mūzika Ciešanu laikā 

Slokas ev. lut. Baznīcā, sestdien, 27. martā pl. 18.00

30. martā, pl. 18.30 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā.

Tūkstoškārt Tev pateikšu, Kungs, par Tavu ciešanu. Šie vārdi no Ciešanu laika baznīcas korāļa skan kā aicinājums un pamudinājums katram savu sirdi piepildīt ar tūkstoškārtīgu pateicību Dievam par Viņa Dzīvības dāvanu cilvēkiem. Tātad, ne vien dažas atsevišķas reizes par to iedomāties, bet šajā laikā par to domāt intensīvi, stipri un dziļi. Savu sirdi nemitīgi atvērt un vērst uz Dieva Vārdu. Piedzīvot Viņa ciešanas personīgi.

Tieši tāpēc Rīgas sv. Jāņa baznīcas mūzikas kalpošanas dalībnieki dāvina īpašu programmu: Vārds un mūzika Ciešanu laikā. Tas ir ne vien mācītāja lasīts Ciešanu stāsts, bet arī ar brīnišķīgiem muzikāliem līdzekļiem pausts vēstījums, kura pamatā izmantota 19. gadsimta angļu komponista Džona Stainera (John Stainer) oratorija „Krustā sišana”(„The Crucifixion”). Uzvedumā piedalās koris un solisti, bet sava loma – korāļu dziedāšana – tajā piešķirta arī draudzei.

Stainers bija angļu komponists un ērģelnieks, kura mūzika tika daudz atskaņota viņa dzīves laikā. Autora slavenākais darbs ir 1887. gadā uzrakstītā oratorija „Krustā sišana”. Tajā dzīvi atainota ciešanu laika kulminācija – no ierašanās Ģetzemanes dārzā līdz pat brīdim, kad viss ir piepildīts. Muzikālajā stāstā skan Jēzus vārdi, skan kora, kā arī basa un tenora solo dziesmas gan par sāpēm, gan arī par Dieva milzīgo spēku un mīlestību. Šoreiz Lieldienu laika uzvedumā oratorijas fragmenti ir papildināti arī ar ērģeļmūziku un latviešu kora dziesmām, bet mazāk pazīstamo Stainera himnu vietā izvēlēti latviešu draudzēs iemīļoti korāļi un garīgas dziesmas.

Kristus ciešanu notikumiem līdzi dzīvot īsi pirms Lieldienām aicinās diriģente Ilze Reine ar Rīgas sv. Jāņa draudzes kori, bet ērģeles spēlēs Aigars Reinis. Īpašu skanējumu oratorijā ienesīs divi solisti, no kuriem viens ir talantīgais, daudzu iemīļotais dziedātājs Jānis Kurševs, bet otrs – Ingus Dauksts, Rīgas sv. Jāņa draudzes mācītājs ar skanīgu balsi, kura piedalīšanās oratorijā ir nebijis un neikdienišķs pasākums.

Vārds un mūzika Ciešanu laikā skanēs divreiz – sestdienā pirms Pūpolsvētdienas, 27. martā, pulksten 18:00 Slokas baznīcā un otrdien, 30. martā, pulksten 18:30 Rīgas sv. Jāņa baznīcā.

Kristīna Soloha

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress