Vēstule skolasbērnu vecākiem! 

“Lai Tavas acis būtu atvērtas pār šo namu dienu un nakti, pār šo vietu, par kuru Tu tiki sacījis: lai Mans vārds tanī mīt.” 1.Ķēn.1:58

Labdien jūsmājās!

Tuvojas jaunais mācību gads un arī jūsu ģimenē šis notikums tiek gaidīts gan ar prieku, gan bažām. Varam atcerēties kā kuram gājis agrākajos laikos, bet mūsu bērniem šie stāsti ir jau zināmi, un, droši vien, apnikuši. Viss mainās, gan pasaulē, gan mūsu dzīvē, daudz ko varam censties ietekmēt, bet ir arī lietas, kuras nāk kā pārbaudījums – mūsu mīlestībai, ticībai, pacietībai, prātīgumam.

Jūsu Jāņa draudze šajā laikā grib būt līdzās un palīdzēt ar Dieva vārda stiprinājumu, kas visas pasaules kataklizmas ir pārdzīvojis jau daudzkārt, tādēļ Rakstos rodamas nemainīgas patiesības, kas uztur šo pasauli un katra cilvēka dzīvi līdzsvarā. Tās zinot, mēs ar lielāku mieru varam vērot ikdienas pārvērtības, saprotot, ka būs arī rītdiena.

Aicinām Jūsu ģimeni 30.augustā pl.10.00 uz dievkalpojumu, veltītu Skolas gada sākumam. Pavadot visiem kopā laiku dievnamā, kurā daudzi esam kristīti, iesvētīti un laulāti, vai arī atnākot uz to pirmo reizi – mēs ieklausīsimies Kristus mācībā, kas pamatota mīlestībā pret Dievu un cilvēkiem, varēsim pārdomāt savu dzīves gājumu un nolikt no sevis grēka apziņu par kļūdainiem soļiem. Iesvētītie luterisko draudžu locekļi varēsiet saņemt Sv. Vakarēdienu. Pienākt pie altāra esiet aicināti ar visiem bērniem, lai ģimene kopā saņemtu svētības pasludinājumu ar roku uzlikšanu.

Gribam, lai šī diena visiem ir priecīgu cerību pilna, lai klusībā tiek doti solījumi censties labi mācīties un klausīt vecāku un skolotāju padomiem :) !

Saņemsiet arī informāciju par Svētdienas skolas mācībām, kas tradicionāli sākas Pļaujas svētkos, šogad 5.oktobrī. Varēsiet laicīgi plānot savas ārpusskolas aktivitātes un vēlams atrast laiku arī Svētdienas skolai.

Daudzi no jums darbojas mūzikas un vokālajos kolektīvos – jūsu talanti var rast pielietojumu arī draudzes pasākumos, lūdzam pieteikties pie mūsu mūzikas dzīves vadītājas Ilzes Reines, tālr. 29282707

Tālākais domāts tiem, kas sevi pieskaita jau pie patstāvīga ticības ceļa gājējiem un grib apgūt luteriskās mācības pamatus – mēs jūs aicinām uz Iesvētes mācībām, pēc kurām jūs tiksiet uzņemti draudzē kā pilntiesīgi locekļi, kas izprot Svēto sakramentu nozīmi un var saņemt Sv.Vakarēdienu, var nākt par krustvecākiem mazajiem bērniņiem un, protams, savā laikā arī laulāties :) !

Par iesvētes mācībām, kas ir vairākas reizes gadā, ilgst 1,5 mēnesi, notiek 2x nedēļā, bet nākošās sākas 27.oktobrī un daudz ko citu – jums zināmajā mūsu draudzes mājas lapā – www.janabaznica.lv

Par visu jautāt kancelejā, tālr. 6722 4028

“Nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību” 1.Jņ.3:18

Tiksimies 30.augustā 10.00 !

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress