Rīgas Jāņa draudzes mācītāji 

Auervinus AVESTS (Auervinus thor Avest) 1582 – 1587
Gerhards BROKE (Paludanus) (M. Gerhard tom Broocke) 1582 – 1587
Herberts ULRIHS (Herbert Ulrich) 1590 – 1594
Kaspars TIMME (Caspar Timme) 1599 – 1612
Andreas ŠĪRINGS (Andreas Schüring) 1612 – 1616
Kaspars RĪGEMANS (Caspar Rigemann) 1617 – 1628
Gregorijs BAUERS (Gregorius Bauer) 1628 – 1643
Herberts ULRIHS (M. Herbert Ulrich) 1643 – 1662
Bruno HANENFELDS (M. Bruno Hanenfeldt) 1662 – 1681
Georgs ULRIHS (M. Georg Ulrich) 1681 – 1690
Liborijs DEPKINS (Liborius Depkin) 1690 – 1708
Antons GILDENŠTETS (M. Anton Gyldenstedt) 1709 – 1710
Natanels SKODEISKIS (M. Nathanael Skodeisky) 1710 – 1724
Kaspars ELVERSS (Caspar Elvers) 1724 – 1750
Retgers ZĒDENS, sen. (Rötger Sehdens sen.) 1750 – 1758
Kristians RĀVENSBERGS (Christian Ravensberg) 1758 – 1776
Retgers ZĒDENS, jun. (Rötger Sehdens jun.) 1777 – 1791
Johaness PREHTS (Joh. Precht) 1792 – 1806
Pauls TĪDEMANS (Paul Tiedemann) 1806 – 1822
Johans Hermans TREIJS (Joh. Trey) 1822 – 1846
Kārlis Hieronīms ŠIRRENS (Carl Hieronimus Schirren) 1846 – 1848
Heinrihs Gotlībs PĒŠS (Heinrich Gottlieb Pehsch) 1846 – 1849
Kārlis Johans Vilhelms Jūlijs HILNERS (Carl Joh. Wilh. Julius Hillner) 1849 – 1857
Pauls Teodors Donāts VEIRIHS (Paul Theodor Donatus Weyrich) 1857 – 1900
Jānis Kārlis MILLERS 1858 – 1882
Teofils GĒTHENS 1882 – 1885
Ernsts BERNEVICS 1885 – 1918

No 1876. līdz 1918. g. draudze sadalīta divās biktskopās,
no 1918. līdz 1948. g. – divās draudzēs.

I DRAUDZE

Jānis MEIRĀNS, virsmācītājs

Vilhelms ROZENIEKS, adjunkts

1900 – 1948

1935 – 1940

Kārlis BILZĒNS, adjunkts 1941 – 1944
Arvīds Rūdolfs KAULIŅŠ, virsmācītājs 1946 – 1967

II DRAUDZE (1946 – 1967)

Alfrēds ĢĪMIS, virsmācītājs Aleksandrs MITULIS, virsmācītājs 1918 – 1933
Jānis MATULIS, adjunkts 1934 – 1944
Arvīds Rūdolfs KAULIŅŠ, virsmācītājs 1943 – 1944
Gustavs TŪRS, virsmācītājs 1945 – 1946
No 1949. gada – viena draudze. 1946 – 1948
Jānis LIEPIŅŠ, virsmācītājs 1965 – 2007
Ingus DAUKSTS, mācītājs no 1995. g.
Juris ZARIŅŠ, mācītājs no 1998. g.

Powered by WordPress