Vienīgais pareizais ceļš 

PAREIZAIS CEĻŠ

5.Kristus.

Jā , mans draugs, Kristus un vienīgi Kristus. Viņa atbilde bija: „ES esmu Ceļš.”Kristus ir vienīgais Glābējs, Nav neviena cita. Ne baznīca, ne tavi darbi, ne Viņa mācības, pat ne Kristus kā Piemērs, bet tikai Kristus pats. Viņš ir vienīgais Ceļš.

Mēdz teikt, ka visi ceļi ved pie Dieva. Bet Jēzus tā neteica. Dažādi ceļi ved dažādos virzienos. Viens ved uz austrumiem, otrs uz rietumiem. Ja es gribu nonākt Ņujorkā, es braucu pa vienu ceļu; ja gribu nokļūt Losandželosā, es braucu pa citu ceļu. Nepareizais ceļš novedīs tevi pie nepareiza gala mērķa.

Tikai viens ceļš ved uz Debesīm, un šīs ceļš ir Kristus. „Es esmu Ceļš,” Viņš sacīja. Viņš neteica „viens no ceļiem,” Bet gan „Ceļš”, viens un vienīgais ceļš. Reliģijas un tikumības ceļi neved pie Dieva. Tikai Ceļš „Kristus” ved Debesīs.

Viņš nav Ceļa Rādītājs. Viņš pats ir šis Ceļš. Tātad tu nevari Viņu neievērot, jo nav cita ceļa, kas vestu pie Dieva. Kristus ir cilvēka vienīgā Cerība.

Cilvēks slīkst. Viņš pagrimst zem ūdens pirmo reizi, visiem spēkiem cīnīdamies, pūloties sevi izglābt. Viņš pagrimst otru reizi, aizvien vēl tāpat cīnīdamies. Tagad viņš grimst dzelmē trešo un pēdējo reizi. Bet viņš vairs necīnās. Viņš beidzot saprot, ka pats viņš sevi izglābt nespēj. Viņam ir vajadzīga palīdzība. Kādam citam jākļūst par viņa glābēju. Viņš skaļi iekliedzas, un tai pat mirklī kāds ienirst dzelmē un izglābj viņu.

Tā tam ir jābūt arī ar tevi, mans draugs. Cīnies cik spēj, dzīvo tikumīgi un taisnīgi, dari to labāko, ko tu vari – un tomēr tu pats sevi izglābt nevari. Tev vajadzīgs glābējs, Pestītājs. Un neviens cits, tikai Kristus, augšām celies Kristus var tev palīdzēt.

„Es esmu Ceļš,” sacīja Jēzus. „Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur MANI.” Ne caur priesteri, iegaumē to. Ne caur pāvest vai mācītāju. Ne caur Mozu vai Muhamedu, Konfūciju vai Budu, bet caur KRISTU. Un ne caur baznīcu un reliģiju, kristību vai Svēto Vakarēdienu. Ne caur labiem darbiem un tikumīgu dzīvi. Ne ar kaut ko, kas tu esi vai ko tu vari darīt, vai ar to, ko kāds cits varētu darīt priekš tevis, tikai caur Kristu un vienīgi Kristu. „Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur MANI.” Nav cita ceļa pie Dieva, kā vienīgi Kristus. „ES esmu ceļš.”

Mans draugs , vai tu esi Viņu pieņēmis? Vai Viņš ir tavs Pestītājs? Vai tu Viņu pazīsti? Jeb vai tu savas dvēseles pestīšanu ceri iegūt ar saviem darbiem, savu paša taisnību? Vai tu uzticies kādam no pasaules lielajiem skolotājiem, vai pat paļauties uz baznīcu – Kristus vietā? Pa kādu ceļu tu dosies? Vai tu esi izvēlējies „Kristus” Ceļu? Vai Jēzus Kristus pats ir pestījis tavu dvēseli, un vai tu esi uz tā Ceļa, kas ved pie Dieva? Ja nē, tad es tevi lūdzu. Pieņem Viņu. Atstāj ceļus, kas ved uz elli un dodies pa TO CEĻU, kas ved uz Debesīm – Kristu. Vienīgo glābēju. Vai tu to darīsi/ Dari to, un dari to – TAGAD.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress