Zaļā Ceturtdiena, Lielā Piektdiena, Klusā Sestdiena 

ZAĻĀ CETURTDIENA

Sājā dienā draudzei atkal pievienojās grēcinieki (nokaltušie zari), kuri tagad bija atkal zaļojoši un spēcīgi nest augļus mūžīgajā vīnakokā.

Ceturtdienas vakarā Kristus ir pēdējo reizi kopā ar mācekļiem un nodibina Svēto vakarēdienu. Kristus pazemību šjā vakarā apliecina kāju mazgāšana mācekļiem.

Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: „ES ESMU pasaules gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Jņ.8:12

Lūgšana: Es Tevi lūdzu , Kungs, pieņem mani pie Tava Svētā Mielasta galda. Esi man žēlīgs un māci man pazemību, Kungs.

LIELĀ PIEKTDIENA

Tā Kunga Krusta diena. Kristus Krusta nāve Golgātā vienmēr svētīta dziļā cieņā, pazemībā un vienkāršībā visā kristīgajā pasaulē, ievērojot svinīgumu un gavēni, nepieļaujot jautrību un baznīcas zvanus. Tika darīti palīdzības un mīlestības darbi. Svētais Vakarēdiens tika baudīts no Zaļajā ceturtdienā iesvētītiem elementiem

Virsnieks, kas tur klāt stāvēja Viņam pretī, redzēdams, ka Viņš tādā veidā bija miris, sacīja: „Patiesi, šis cilvēks bija Dieva Dēls” Mk.15:39

Lūgšana: Mīļais Jēzu, piedod man manus grēkus, sāpes pie krusta Tu miri par mani, caur savu nespēku un bezvainīgām ciešanām atpirkdams mani Mūžīgajai dzīvei.

KLUSĀ SESTDIENA

Dievbijība atver cilvēka sirdi un dvēselē avotu, no kura plūst dzīvība un miers. Tas nomazgā visas cilvēka vainas, un tad piepildās Pestītāja vārds: „Svētīgi sirds skaidrie, jo tie Dievu redzēs.”

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress