Ziemassvētku avīze Nr. 56 

Ziemassvetku-Nr56

“Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam.”

Jāņa evaņģēlijs, 3:16-18.

Sirsnīgi sveicam Kristus dzimšanas svētkos!

Lejuplādē (PDF): Draudzes avīze Nr. 56

Saturs                                                     lpp.
Ievads 2
Žēlastība 3
Šūpoles 4
Adventā 5
Šogad neliec Jēzu pirmajā vietā 6
Kalpošana Tam Kungam par godu 7
Intervija 10
Rekolekcijas 13
No grāmatu plaukta 14
Bērniem 16
Finanšu situācija baznīcā 17
Lūgšana 18
Dievkalpojumi 19
Notikumi draudzē 19
Pasākumi, koncerti 20
Informācija un kontakti 21
Ātrās palīdzības līnijas 22

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress