Svetdienas skola

Svētdienas skola atsāk darbību 6. septembrī

Rīgas Sv. Jāņa draudzes svētdienas skola atsāks savu darbību 6. septembrī, kad pēc bērniem un pieaugušajiem veltītā Dievkalpojuma dosimies uz …

Turpināt lasīt...

Māci man, Kungs, Tavu ceļu, lai es staigāju Tavā patiesībā; noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es Tavu Vārdu bītos!

Ps. 86:11

Diskusijas

Ziedot drēbes

epops

Desmitā tiesa

Kristības

Bībele - jaunā tulkojumā - elektroniskajā veidā 50% atlaide!

par dziedināsanu

Bībele ar jauno tulkojumu

kristiibas

Laulības Sv. Jāņa baznīcā

JAUTAJUMS

Dienasgrāmatas

epop..

Eseja “Mans ceļš pie Dieva”

Eseja “Kādēļ es gribu iesvētīties?”

Gaismā izceltās piemiņas plāksnes

Pazīmes, pēc kurām var nojaust, ka esi sācis atkrist no Dieva:

Ikdienas Bībeles lasīšanas plāns

Bet manam Tētim ir dārzs

Mans ceļš ticībā. Guna:

Kāpēc kristīt bērnu? Intervija ar māc. R.Eimani.

Anekdote iz dzīves

Powered by WordPress