IMG_1026 (1)

Draudzes dienas 4., 5.un 6. augustā! Aicinām pieteikties!

Draudzes dienu moto: Tikai Kristus! Reformācijas jubilejas gads. Visi sirsnīgi gaidīti! Draudzes dienās varēsim klausīties interesantas lekcijas, piedalīties brīvdabas Dievkalpojumā, …

Turpināt lasīt...

Aktualitātes

Sadraudzības vakars 9.jūnijā 18:00

Vasarsvētkos!

Draudzes velo brauciens uz Babītes rododendru parku 11. jūnijā

Baznīcu nakts programma Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, 2. jūnijā

Draudzes pārgājiens uz Līču-Laņģu klintīm 3. jūnijā

Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs! Bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm.

Lūk 19:42

Powered by WordPress