Svetkos Lieldienas_395x

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi, patiesi!

“..Kungs ir zvērējis un nenožēlos: tu esi priesteris mūžīgi.* Pēc šā zvēresta Jēzus ir kļuvis par labākas derības galvotāju. Turklāt …

Turpināt lasīt...

Dievs Tas Kungs ir mans ­ stiprums ... Viņš ir mans Glābējs!

Jes. 12:2

Powered by WordPress