IMG_1026 (1)

Draudzes dienas 4. – 6. augustā! Visi gaidīti!

Draudzes dienu moto: “Tikai Kristus! Reformācijas jubilejas gads.” Visi sirsnīgi gaidīti! Draudzes dienās varēsim klausīties interesantas lekcijas, piedalīties brīvdabas Dievkalpojumā, …

Turpināt lasīt...

Aktualitātes

Sadraudzības vakars 9.jūnijā 18:00

Vasarsvētkos!

Draudzes velo brauciens uz Babītes rododendru parku 11. jūnijā

Baznīcu nakts programma Rīgas Sv. Jāņa baznīcā, 2. jūnijā

Draudzes pārgājiens uz Līču-Laņģu klintīm 3. jūnijā

Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme.

Sal.pam.15:13

Powered by WordPress