bann_181117

Dievs, svētī Latviju!

[..]Dzied,mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm klusi

Dievs, mana dvēsele dzied,kas zvaigznēm piebirusi

Zied,mana dvēsele zied, kā saules upe kviešu laukā
Zied,mana dvēsele zied tā zied Zemgalē.

Mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma

mīl mana dziesma Latvijā![..](Anita Kārkliņa “Dvēseles dziesma”)

Turpināt lasīt...

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.

1.Kor. 13:13

Powered by WordPress