Bibele2

Bībeles stundas

Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā. [Kol 1,11-12]

Turpināt lasīt...

Sirdsskaidrība un taisnība lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs!

Ps. 25:21

Powered by WordPress