iesv.mac ar fonu21

Kristību un iesvētes mācības Rīgas Sv. Jāņa draudzē sāksies 2019.gada 22.janvārī!

Aicinām pievienoties!

Turpināt lasīt...

Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.

Rom. 13:1

Powered by WordPress