Svētā Jāņa baznīcas rekonstruētā fasāde

KONCERTI vasarā Sv. Jāņa baznīcā

Jūlijā un augustā, arī septembrī brīnišķīgi ērģeļmūzikas u.c. koncerti.

Turpināt lasīt...

Līksma sirds dara līksmu arī vaigu, bet ja sirds noskumusi, tad zūd arī drosme.

Sal.pam.15:13

Diskusijas

Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Ziedot drēbes

Desmitā tiesa

epops

Kristības

Bībele - jaunā tulkojumā - elektroniskajā veidā 50% atlaide!

par dziedināsanu

Bībele ar jauno tulkojumu

kristiibas

Laulības Sv. Jāņa baznīcā

Dienasgrāmatas

epop..

Eseja “Mans ceļš pie Dieva”

Eseja “Kādēļ es gribu iesvētīties?”

Gaismā izceltās piemiņas plāksnes

Pazīmes, pēc kurām var nojaust, ka esi sācis atkrist no Dieva:

Ikdienas Bībeles lasīšanas plāns

Bet manam Tētim ir dārzs

Mans ceļš ticībā. Guna:

Kāpēc kristīt bērnu? Intervija ar māc. R.Eimani.

Anekdote iz dzīves

Powered by WordPress