Untitled1

Draudzes dienas 2016!

Draudzes dienas ir lieliska iespēja būt kopā ar citiem draudzes brāļiem un māsām, kopīgi augt ticības pieredzē, klausoties vieslektora lekcijas, …

Turpināt lasīt...

Sirdsskaidrība un taisnība lai mani sargā, jo es gaidu uz Tevi, ak, Kungs!

Ps. 25:21

Diskusijas

Svēto Rakstu apceres katrai dienai

Ziedot drēbes

Desmitā tiesa

epops

Kristības

Bībele - jaunā tulkojumā - elektroniskajā veidā 50% atlaide!

par dziedināsanu

Bībele ar jauno tulkojumu

kristiibas

Laulības Sv. Jāņa baznīcā

Dienasgrāmatas

epop..

Eseja “Mans ceļš pie Dieva”

Eseja “Kādēļ es gribu iesvētīties?”

Gaismā izceltās piemiņas plāksnes

Pazīmes, pēc kurām var nojaust, ka esi sācis atkrist no Dieva:

Ikdienas Bībeles lasīšanas plāns

Bet manam Tētim ir dārzs

Mans ceļš ticībā. Guna:

Kāpēc kristīt bērnu? Intervija ar māc. R.Eimani.

Anekdote iz dzīves

Powered by WordPress