1B2513A9-CA95-4820-AD72-7642DACC8F15

MAIZE IKDIENAI UN MAIZE DZĪVĪBAI

Un viņš visiem lika pa pulkiem nomesties zaļajā zālē. Un tie nometās pulciņos pa simt un pa piecdesmit. Tad viņš …

Turpināt lasīt...

Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.

Rom. 13:1

Powered by WordPress