Sadraudz. vakars 24.10.2014_1170x827

Sadraudzības vakars 24. oktobrī

“Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai!” Marka ev. 16:15

Turpināt lasīt...

Visu ko darāt, dariet no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem.

Kolos. 3:23

Powered by WordPress