Uganda. Ar ūdeni un Svēto garu

Otrā Advente. Klāt ikgadējais misijas atbalsta laiks!

Ar šīs svētdienas kolekti atkal atbalstām Kristus vārda izplatīšanu pasaulē. Jau otro gadu atbalstām Ugandas luterāņus. Ļoti nabadzīgās zemes dziļumos ir ciemi, kuru tradīcijās valda animisms (tas pats pagānisms). Dieva vārds veidā, kā tam protam sekot, ir uzrunājis daudzus, luteriskā baznīca aug tempā, kad pietrūkst mācītu priesteru, un draudžu telpu vietā stājas kristīgās stacijas – tās var būt teltis, nojumes vai vietas zem mango koka. Izvēlējāmies ziedojuma mērķi – izglītot jaunos mācītājus.
To svētīgo darbu gribam turpināt. Tā panākam divas labas lietas ar vienu ziedojumu – gan atbalstām Dieva vēsti visām tautām, kā esam mācīti, gan varam būt laipni un žēlsirdīgi devībā, sniedzot atbalstu tiem, kam visvairāk pietrūkst. Tas ir īstais Ziemsvētku gars.

Turpināt lasīt...

Ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to ari Es apliecināšu sava Tēva priekšā, kas ir Debesīs.

Mat 10:32

Powered by WordPress