Beigas vasarai [30.-31.08.2002]

Sagatavoja Ernesc

Pēdējās vasaras dienas...tas ir laiks, kad atceries

ESEJA “KĀPĒC ES GRIBU KRISTĪTIES UN IESVĒTĪTIES”

Ieva

Mans ceļš ticībā

Ja tā tēlaini –

ESEJA “KĀ ES NONĀCU PIE DIEVA”

Edgars

Tiešā veidā meklējot jēgu, piepildījumu dzīvē, uzdodot sev,

Jauniešu dzīve

Jaunieši (skaidrojums vārdam: sirdī un garā jauni, aktīvi ļautiņi) ir

MUMS JĀIEGŪST KRISTUS

F.B.Meijers "Kristīga dzīve"

GRIBA

“Ja jūs gribēsiet un

2002. gada Ziemassvētki. Virsmācītāja Jāņa Liepiņa apsveikums.

Dzejnieks Kārlis Skalbe bija devies trimdā uz Zviedriju un no

Tapusi Jāņa baznīcas web lapa. Informācija presei – 9. marts, 2003.

INFORMĀCIJA MASU MEDIJIEM

2003. gada 9. marts

ATKLĀTA

2002. gads – rit Jāņa baznīcas ērģeļu atjaunošanas darbi

2002. gada Ziemassvētki

CAURI ADVENTA LAIKAM

Mācītājs Juris Zariņš

Lk. 21, 25-28

Bēgšana uz Ēģipti

Stāsts "Bēgšana uz Egipti" no Selmas Lāgerlēvas grāmatas "Kristus leģendas",

Powered by WordPress