Eseja “No kurienes es nāku”

“ES IENIRSTU JŪRĀ,

JŪRA IZIET MAN CAURI,

ES IZNĀKU KRASTĀ

Sveicieni no Bonnas Annabergas

Izmantoju bez uzraudzibas atstatu datoru, lai visiem visiem majas sutitu

Apokrifi

Materiālu sagatavoja Kaspars Šlihta

Apokrifi ir raksti, kas nav

“Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs”. (Mk. 13:31)

Cik augstai gan jābūt savas vērtības apziņai, lai teiktu: "Mana

Dievs ir Persona

„Patiesi, es jums saku, ja jums ir ticība un jūs

Zaļā Ceturtdiena

Zaļā Ceturtdiena

�Un, tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi,

Lielaa Tresdiena

Liela Tresdiena

Bet Satans bija iegajis Juda, kur sauca

Lielā Otrdiena

Mācītājs Indulis Paičs

Lielā Otrdiena

Un Viņš Savā

Apsveikums dzimšanas dienā!

Sveiciens dzimšanas dienā, Jāņa draudzes mājas lapa!

Sveiciens veidotājiem un

IR SĀCIES KRISTUS CIEŠANU LAIKS

Kas ir gavēnis?

Izšķirošiem notikumiem savā un tautas dzīvē

Powered by WordPress