Ikdienas lasījumi 4.Adventa nedēļai

Teksts anglolatvijiešu valodā - mēģiniet atrast un izlasīt šīs Bībeles

Advents ir Advents

"Latvijas Vēstnesis", Nr. 466/469, 22.12.2000. Dr.philol. Rasma Grīsle

Kristus klaudzina atkal

1.Advents 2003.gadā

Šī jaunā Baznīcas gada pirmā svētdiena, Adventa

Eseja. Pirmā saruna ar Dievu.

Mans ceļš ticībā.

Sākšu ar to kas es pats

Sprediķis par dzīvības godāšanu

Lk.1, 39 Un Marija cēlās tanīs pašās dienās un steigšus

Virsmācītāja Jāņa Liepiņa ordinācijas 60 gadi

Grūti aptverams un skaists gājums

Gunta Sloga

«Šodien

ATKLĀTĀ VĒSTULE VECĀKIEM

Labdien Jūsu mājā, Jūsu ģimenē!

Šī vēstule ir atklāta

Svētdienas Skola

Rakstiņš par Svētdienas skolu mazajiem.

Svētdienas skola mācības sākas

13. svētdiena pēc Vasarsvēkiem

2.Mozus 20, 8 Piemini sabata dienu, ka tu to

Piektdiena, pēc 11. sv. pēc Vasarsvētkiem

Kolosiešiem 4, 2 Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tām nomodā

Powered by WordPress