“Tavā Spēkā” pielikums “Diakonijas Vēstis” 2004.gada augusts

2004.gada augusts

Rīgas Sv.Jāņa draudzes avīzes pielikums

Jēzu,

“Tavā Spēkā” pielikums “Diakonijas Vēstis” 2004.gada jūlijs

2004.gada jūlijs

Rīgas Sv.Jāņa draudzes avīzes pielikums

Diakonijas

Papildinājums: 1. Latvijas luterāņu jauniešu dienas

Programma:

Sestdien 21. augustā:

10:00-12:00 Ierašanās un reģistrēšanās

Pirmās Latvijas luterāņu jauniešu dienas

Pirmās Latvijas luterāņu jauniešu dienas

…kamēr mums ir laiks,

Sanktpēterburga, 2004.gads 1-6.jūnijs, archibīskapa E.E.Rozīša vizīte

Mācītāja Jura Zariņa atskaite

par kalpošanu Sankpēterburgas Jēzus latviešu evaņģēliski

Latvijas Republikas un Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas līgums

P R O J E K T S (Precīzs teksts

Ticības Apliecību teksta jaunie tulkojumi

PROJEKTS - šo tekstu LELB 21.Sinode nodeva mācītājiem turpmākai apspriešanai

LELB 21.Sinode

2004.gada 8.,9.jūnijā, VEF Kultūras pilī notiek mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskās

LELB Satversmes projekts

LELB 21. Sinodes apspriešanai nodotais

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

Eseja “No kurienes es nāku”

“ES IENIRSTU JŪRĀ,

JŪRA IZIET MAN CAURI,

ES IZNĀKU KRASTĀ

Powered by WordPress