Svētrunas

Vakara dievkalpojums 2006.g.7.jūn.

Lk. 12. Māc. Juris Zariņš Mēs šovakar īpaši aizlūdzam par mūsu draudzes kalpošanu, un par mācītāju Ingu viņa dzimšanas dienā, lai Dievs svētī viņa kalpošanu, lai svētī viņa ģimeni un

“Palieciet Manī!”- Ģimenes dienas svētruna

Jāņa 15, 1-8 Mācītāja Jura Zariņa

Jāņa ev. 17. Priestera Augstā lūgšana

Vakara dievkalpojums 2006.gada 26.aprīlī, māc. Juris Zariņš Lai sekotu sprediķim, ir jāizlasa altāra lasījumi: Daniēla 2: 17 Tad Daniēls gāja savā namā un pastāstīja to saviem biedriem Hananjam, Misaēlam un

“ES ESMU durvis”

Šeit atrodams gan svētrunas teksts, gan ari audio ieraksts. Māc. Juris Zariņš 2006.g. 12.aprīlis Lasījums no Jāņa ev.10: 1 "Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī,

Powered by WordPress